kalendarz internetowy online

Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe-Południe

W roku 2017 Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe-Południe przypada 12 września