kalendarz internetowy online

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

W roku 2017 Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci przypada 19 listopada