kalendarz internetowy online

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

W roku 2017 Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej przypada 20 lutego