kalendarz internetowy online

Święto Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych

W roku 2017 Święto Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych przypada 5 czerwca