kalendarz internetowy online

Święto Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych

W roku 2017 Święto Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych przypada 1 lipca