kalendarz internetowy online

Święto Służby Czołgowo-Samochodowej

W roku 2017 Święto Służby Czołgowo-Samochodowej przypada 21 listopada