kalendarz internetowy online

Święto Śłużby Ruchu Lotniczego

W roku 2017 Święto Śłużby Ruchu Lotniczego przypada 1 czerwca