kalendarz internetowy online

Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

W roku 2017 Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej przypada 1 września