kalendarz internetowy online

Dzień Dziadka

W roku 2023 Dzień Dziadka przypada 22 stycznia

Obchodzony w Polsce 22 stycznia Dzień Dziadka jest stosunkowo nowym świętem, które do polskiej tradycji weszło dopiero w 1981 roku. To dzień, w którym wzystkie wnuki mogą w szczególny sposób okazać dziadkom swoją miłość i wdzięczność. Popularnym sposobem na uhonorowanie dziadka w tym wyjątkowym dniu, jest wręczenie własnoręcznie przygotowanej laurki z życzeniami. Dzień Dziadka jest świętem celebrowanym szczególnie chętnie wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Wiąże się to z organizowanymi w Przedszkolach i Szkołach występami, podczas których dzieci recytują wiersze i odgrywają scenki dedykowane dziadkom. W niektórych miejscach na Świecie, np. w Rosji, Ameryce czy Wielkiej Brytanii, Dzień Babci i Dzień Dziadka łączy się w jedno święto.