kalendarz internetowy online

Dzień Kobiet

W roku 2024 Dzień Kobiet przypada 8 marca

Dzień Kobiet obchodzimy w Polsce 8 marca i jest to jedno z bardziej kontrowersyjnych świąt ze względu na błędną identyfikację z czasami PRL. Dobrze znany przez wszystkich obraz kobiety na traktorze miał za zadanie podkreślić przywiązanie do Państwa Ludowego, gdzie liczyły się przede wszystkim ręce gotowe do pracy. Pierwotnie Dzień Kobiet został ustanowiony jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie w 1908 roku w Nowym Jorku. W tamtym czasie kobiety nie były pełnoprawnymi obywatelkami i nie miały prawa decydowania o sobie. W 1945 roku podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych, w której po raz pierwszy na arenie międzynarodowej wprowadzono zasadę równości kobiet i mężczyzn. Obecnie Dzień Kobiet jest obchodzony w wielu krajach, a Panie w tym dniu są obdarowywane kwiatami i innymi drobnymi upominkami. Z roku na rok coraz popularniejsze stają się także manify, podczas których organizacje feministyczne edukują i uświadamiają społeczeństwo w zakresie działań na rzecz równouprawnienia, samotnych rodziców, opieki medycznej i wiele innych.