kalendarz internetowy online

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

W roku 2019 Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych przypada 5 maja