kalendarz internetowy online

Europejski Dzień Ofiar Przestępstw

W roku 2019 Europejski Dzień Ofiar Przestępstw przypada 22 lutego