kalendarz internetowy online

Międzynarodowy Dzień Dziecka

W roku 2024 Międzynarodowy Dzień Dziecka przypada 1 czerwca

Dzień Dziecka jest miedzynarodowym świętem, ustanowionym w 1954 roku przez ONZ. Jego pierwotnym przesłaniem było upowszechnienie i zwiększenie społecznej świadomości na temat praw dziecka. Obecnie kojarzone jest z raczej luźniejszym dniem, podczas którego dzieci zwalnia się z różnych domowych obowiązków i obdarowuje drobnymi upominkami, np. w postaci słodyczy. Ustanawiając ten wyjątkowy dzień, ONZ dało narodom wolną rękę co do wyznaczenia konkretnej daty jego obchodzenia. W Polsce Dzień Dziecka obchodzimy 1 czerwca. Razem z Polską tego dnia świętują także: Rosja, Ukraina, Czechy i Słowacja. Francja i Włochy połączyły Dzień Dziecka z Dniem Rodziny i obchodzą go 6 stycznia – nawiązując tym samym do Święta Trzech Króli. ONZ wyznaczyło również datę Powszechnego Dnia Dziecka, które przypada na 20 listopada. To dzień upamiętniający uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku.