kalendarz internetowy online

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

W roku 2018 Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet przypada 25 listopada