kalendarz internetowy online

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

W roku 2019 Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej przypada 16 września