kalendarz internetowy online

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych

W roku 2021 Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych przypada 13 października