kalendarz internetowy online

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur

W roku 2024 Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur przypada 26 czerwca