kalendarz internetowy online

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur

W roku 2019 Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur przypada 26 czerwca