kalendarz internetowy online

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskimj

W roku 2023 Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskimj przypada 29 listopada