kalendarz internetowy online

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych

W roku 2021 Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych przypada 29 sierpnia