kalendarz internetowy online

Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem

W roku 2019 Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem przypada 9 listopada