kalendarz internetowy online

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

W roku 2019 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem przypada 17 października