kalendarz internetowy online

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

W roku 2018 Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci przypada 19 listopada