kalendarz internetowy online

Prima aprilis

W roku 2023 Prima aprilis przypada 1 kwietnia

Nazwa święta Prima Aprilis pochodzi z łaciny i oznacza dosłownie „pierwszy dzień kwietnia”. Ten obchodzony w wielu miejscach na Świecie obyczaj, wiąże się z robieniem żartów, umyślnym wprowadzaniem w błąd, opowiadaniem nieprawdziwych historii w możliwie wiarygodny sposób czy wykorzystywaniem naiwności innych ludzi. Popularność Prima Aprilis zaczęła się w późnym średniowieczu. W Polsce ten zwyczaj pojawił się w XVI wieku, a przybył do nas z Europy Zachodniej. Istnieje wiele możliwych źródeł jego pochodzenia, jednak najbardziej zasadne historycznie jest uznanie, że powstał w Rzymie. Za wyznaczenie daty celebrowania tego obyczaju na 1 kwietnia odpowiedzialna jest prawdopodobnie Francja. W tym dniu media lubią podawać fałszywe i żartobliwe informacje, a my sami unikamy załatwiania ważnych spraw.