kalendarz internetowy online

Światowy Dzień Krótkofalowca (WARD)

W roku 2019 Światowy Dzień Krótkofalowca (WARD) przypada 18 kwietnia