kalendarz internetowy online

Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego

W roku 2018 Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego przypada 17 maja