kalendarz internetowy online

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

W roku 2019 Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej przypada 20 lutego