kalendarz internetowy online

Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi

W roku 2019 Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi przypada 15 czerwca