kalendarz internetowy online

Święto Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych

W roku 2024 Święto Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych przypada 5 czerwca