kalendarz internetowy online

Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej

W roku 2019 Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej przypada 30 czerwca