kalendarz internetowy online

Święto Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych

W roku 2018 Święto Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych przypada 1 lipca