kalendarz internetowy online

Święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

W roku 2019 Święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przypada 6 października