kalendarz internetowy online

Święto Narodowe Trzeciego Maja

W roku 2024 Święto Narodowe Trzeciego Maja przypada 3 maja

To ustanowione w 1919 roku polskie święto narodowe. Obchodzone 3 maja na cześć uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1791 roku. Była to pierwsza konstytucja, która powstała w nowożytnej Europie oraz druga wśród konstytucji powstałych na świecie (po amerykańskiej). Co ciekawe, Święto Trzeciego Maja obchodzono do 1946 roku - wtedy komunistyczne władze wydały zakaz jego publicznego celebrowania. Doszło do oficjalnego zniesienia święta, które nastąpiło w 1951 roku. Ponowne ustawowe przywrócenie Święta Trzeciego Maja, odbyło się dopiero w 1990 roku. Od 2007 roku 3 maja jest również świętem narodowym Litwy. Święto Narodowe Trzeciego Maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy.