kalendarz internetowy online

Święto Śłużby Ruchu Lotniczego

W roku 2019 Święto Śłużby Ruchu Lotniczego przypada 1 czerwca