kalendarz internetowy online

Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

W roku 2023 Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przypada 25 października