kalendarz internetowy online

Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

W roku 2019 Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przypada 25 października