kalendarz internetowy online

Święto Trzech Króli

W roku 2023 Święto Trzech Króli przypada 6 stycznia

Święto Trzech Króli to potoczna nazwa chrześcijańskiego święta Objawienia Pańskiego. W Kościele katolickim obchodzi się je 6 stycznia, natomiast w Kościele prawosławnym – 19 stycznia (jest to 6 stycznia według kalendarza juliańskiego). To jedno z pierwszych, ustanowionych przez Kościół świąt. Święto Objawienia Pańskiego ma uczcić wyjątkową chwilę, jaką było objawienie się Boga człowiekowi. Symbol Święta - Trzej Królowie pochodzi z historii, która została opisana w Nowym Testamencie w Ewangelii Mateusza. Zgodnie z księgą, przybycie Trzech Mędrców ze Wschodu, wiązało się z chęcią oddania pokłonu i uczczenia narodzin Jezusa w Betlejem. Trzech Króli interpretuje się także jako przedstawicieli wszystkich ludów nieżydowskich, którym objawił się Bóg. Święto Trzech Króli jest dniem ustawowo wolnym od pracy.