kalendarz internetowy online

Święto Wojsk Łączności i Informatyki

W roku 2018 Święto Wojsk Łączności i Informatyki przypada 18 października