kalendarz internetowy online

Święto Wojsk Radiotechnicznych

W roku 2023 Święto Wojsk Radiotechnicznych przypada 16 października