kalendarz internetowy online

Święto Wojsk Radiotechnicznych

W roku 2019 Święto Wojsk Radiotechnicznych przypada 16 października