kalendarz internetowy online

Święto Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej

W roku 2019 Święto Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej przypada 6 lipca