kalendarz internetowy online

Wielkanoc

W roku 2024 Wielkanoc przypada 31 marca

Wielkanoc jest chrześcijańskim świętem upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To święto ruchome, a jego data jest wyznaczana na pierwszą niedzielę następującą po pierwszej wiosennej pełni Księżyca – tak ustanowił sobór nicejski w 325 roku. Od wyznaczenia daty Wieklanocy zależą daty większości innych ruchomych świąt: Środy Popielcowej, Wniebowstąpienia Pańskiego, Bożego Ciała etc. Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa, symbolizująca przybycie Jezusa do Jerozolimy. Nieodłącznym elementem Polskiej Wielkanocy jest święcenie wielkanocnego koszyka, w którym obowiązkowo muszą się znaleźć: jajko, chleb, wędlina, sól, chrzan, babka oraz baranek. Święcenie odbywa się w Wielką Sobotę. Następnie, podczas niedzielnego śniadania, symbolicznie dzielimy się poświęconym pokarmem z najbliższą rodziną. Malowane pisanki stanowią symbol życia i zmartwychwstania, baranek – męczeńskiej śmierci i niewinności, chrzan – siły, sól – oczyszczenia, wędlina – płodności, a babka – wszechstronnych umiejętności.