kalendarz internetowy online

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

W roku 2023 Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada 15 sierpnia

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, znane również jako Święto Matki Boskiej Zielnej jest dogmatem religijnym, który jako słowo objawione odsyła wiernych do Ewangelii. To jedna z najważniejszych w kalendarzu liturgicznym uroczystości maryjnych. Dogmat teologiczny o wniebowzięiu NMP został oficjalnie ogłoszony 1 listopada 1950 roku przez papieża Piusa XII, natomiast samą uroczystość Wniebowzięcia NMP obchodzono znacznie wcześniej, bo już od około V wieku. Tematyką nawiązuje do jednej z tajemnic różańcowych, która opowiada o ostatnich chwilach życia matki Jezusa. Zgodnie z tajemnicą, Najświętsza Maryja Panna została wzięta wraz z ciałem i duszą do nieba. Tym samym została uwolniona od kary za grzechy – śmierci. Zwyczajowo w dniu Matki Boskiej Zielnej przynosi się do kościoła zioła i kwiaty, aby je poświęcić, a następnie zostawić wśród pól uprawnych – miało to zapewnić szczęście i urodzaj w zbiorach rolnych. WNMP jest ustawowo dniem wolnym od pracy.